Take me there I & II


Take me there I & II
70cm x 50 cm

Acrylique sur toile Pointillisme Sylvie Hamou www.sylviehamou.com